amfibioso
България, 8 Юли, 1968, Мъж, София
Пълно описание